Leveraged buy out

Een leveraged buy out, afgekort LBO, is een overname waarbij een groot gedeelte van het vermogen dat nodig is voor de transactie bestaat uit vreemd vermogen, voor alle (eigendoms)partijen, dus ook voor de investeringsmaatschappij die mogelijk de oorzaak is van de overname.

Dit vreemd vermogen bestaat bijvoorbeeld uit leningen bij banken of beleggers. Een bank wil gewoon rente op een lening. Een stijging van de waarde van het bedrijf verandert niets aan de tegenprestatie die een bank eist. Hierdoor blijft de volledige bedrijfswaarde stijging voor de investeringsmaatschappij maar hoeven ze hiervoor minder geld te investeren.

Een voorbeeld van een leveraged buy out:
Een bedrijf is te koop voor een miljoen. Na een reorganisatie en strategie wijziging is het bedrijf een jaar later twee miljoen waard. Als een investeringsmaatschappij het volledige miljoen zelf had gefinancierd had ze op haar miljoen 100% rendement gehad.

Een mooi rendement, maar als de investeringsmaatschappij in dezelfde situatie een leveraged buy out gedaan had en de helft bij een bank geleend had, had de investeringsmaatschappij maar een half miljoen in hoeven leggen. De lening zouden ze uiteraard terug moeten betalen aan de bank, maar het rendement wat dat extra halve miljoen oplevert is nog steeds geheel voor de investeringsmaatschappij zelf. Van een half miljoen heeft de investeringsmaatschappij anderhalf miljoen gemaakt. Een rendement van, even los van de rentelasten voor de lening van de bank, 200%. De overige halve miljoen kunnen ze op deze manier inzetten bij een andere investering.

In beide situaties is de winst een miljoen, los van de extra rentelasten in de tweede situatie. Maar in de tweede situatie is er maar een half miljoen voor nodig om tot dit resultaat te komen. Met minder geld kan bij een leveraged buy out ongeveer hetzelfde resultaat behaald worden en is procentueel het rendement zo veel hoger.

Leveraged buy out en de bedrijfscijfers

Een overname door middel van een leveraged buy out geeft een extreme druk op solvabiliteit, en door de extra rentelast soms ook op de liquiditeit. Voor het overgenomen bedrijf is deze overnamevorm dan ook lang niet altijd even prettig. Er zijn verschillende leveraged buy outs die op deze manier een gezond bedrijf compleet failliet hebben gekregen.

Door de verhoogde rentelast van het vreemd vermogen kan een kleine schommeling in de markt, het financiële klimaat of andere externe factoren een groot bijeffect hebben.