Subsidies voor ondernemers

Het klinkt vaak zo mooi. Te mooi om waar te zijn. En dat is het dan ook in de meeste gevallen. Bij subsidies zou je denken aan ondersteuning voor de zwakkeren in de samenleving die het commercieel nooit aan een investeerder kunnen verkopen. Toch worden de meeste subsidies aangevraagd door grote bedrijven. Voor kleine ondernemers zijn er vrijwel geen subsidies te behalen. De starters die niet goed weten te scoren bij investeerders en hoopten met een subsidie te kunnen starten zullen meestal met lege handen thuis komen.

Overheidsgarantie

De overheid wil het ondernemerschap stimuleren. Voor ondernemers die maar lastig zonder onderpand bij banken een lening kunnen lospeuteren biedt de overheid Qredits starterskrediet. Laat je niet misleiden door de naam; er zijn mogelijkheden tot 30.000 euro. Subsidie is het niet, eigenlijk gewoon een banklening.

Deze wordt door de overheid makkelijker gemaakt omdat deze bij specifieke gevallen garant wil staan voor de lening waardoor banken sneller overgaan tot het doen van een acceptabele lening. Andere ondernemingen die de overheid ondersteunt zijn de initatieven die vaak grensverleggend zijn. Zoals internationaal ondernemen of ondernemen in een richting die de Europese Unie stimuleert. Momenteel zijn bijvoorbeeld duurzaamheid en energiebesparing hot en bestaan er zijn er hiervoor specifieke subsidies voor ondernemers.

Zie voor meer info over wat de overheid kan betekenen het Agentschap NL.

Technostarters

Dé startende ondernemers die op subsidies kunnen rekenen zijn de technostarters. Het woord is mogelijk misleidend want zo technologisch hoef je als ondernemer niet te zijn. Als het maar vernieuwend is. Van die typische ‘had ik het maar bedacht’ bedrijven kunnen prima voldoen als technostarter. De sleutel ligt in de vernieuwing. Als je een nieuwe markt of doelgroep aanboort met een bestaande techniek kun je al in aanmerking komen voor subsidies. Ondernemers kunnen zich in veel gevallen dan het beste bij een incubator aansluiten. Zie voor meer informatie het van oorsprong voor technostarters opgerichte ondernemers forum higherlevel.nl.

Innovatie subsidies

Wil je hulp van een onderwijsinstelling? Hulp bij het op de markt brengen van een nieuwe dienst of product? Ben je benieuwd of de markt hier wel op zit te wachten? Dan kun je een grootschalig marktonderzoek doen. Vaak kunnen studenten bij al dit soort onderzoeken enorm veel tijd uit handen nemen. Zeker bij die verplichte onderzoeken voor het overtuigen van een financiering bij een bank kunnen studenten een enorme hulp zijn. En studenten zijn veelal gratis. Mocht er toch een bijdrage nodig zijn, dan zijn hiervoor innovatievouchers beschikbaar.